Kompas idej

Objavil/a Andreja Grkman, marec 15, 2013 |

 1. ČUSTVENO-MOTIVACIJSKO področje

 • DRAMA NA BABILONSKEM STOLPU

 • ZAKOPLJI ŽALOST, SPUSTI JEZO IN BODI VESEL

 1. SPOZNAVNO področje

 • SPOSOBEN VOLČIČ

 • VENČKANJE

 • KO ODPADKOM ODKLENKA

 1. DUHOVNO področje

 • GOSPOD, NAJ TE SREČAM…

 • SVETO PISMO JE LUŠTNA STVAR

 • SLABE NAVADE, PROČ!

 • KUPONČKANJE

 1. MORALNO področje

 • JEŽEŠ, KJE SO MOHVINI LISTI?!

 • VOLČIČ MISLI NA DRUGEGA KAKOR NA SAMEGA SEBE

 • ŠTEVULKE

 • POSTAVA KRDELA

 1. DRUŽBENO področje

 • ORIGAMI V DVOJE

 • TOTEM JE IZGINIL – KAJ KANEMO STORITI?!

 1. TELESNO področje

 • KJE JE BIK?

 • KAPLJICE ZA MOJCO

 • KAM PA KAM VOLČIČI?

 • POGUMEN VOLČIČ

ČUSTVENO-MOTIVACIJSKO področje

DRAMA NA BABILONSKEM STOLPU

Namen dejavnosti:

Volčiči se med dejavnostjo naučijo prepoznavati čustva drugih in izraziti svoja čustva.

Cilji dejavnosti:

 • VV iz zgodbe razberejo in določijo posamezna čustva
 • VV prepoznajo vsaj 5 različnih čustev
 • spoznajo zgodbo o Babilonskem stolpu

Vrsta dejavnosti:

srečanje

Število udeležencev:

ni pomembno

Čas/trajanje:

kolikor traja srečanje

Lokacija:

travnik, skavtska soba, kjer je dovolj prostora

Pripomočki:

slike obrazov, listki z napisanimi čustvi

Potek/izvedba:

 • začetek,molitev, telovadba – Bratec reši me
 • prebere se Prilika o Babilonskem stolpu
 • poskusijo sestaviti čimvišji stolp, ki ga eden izmed voditeljev podre – sledi jeza, razočaranje. Teče pogovor o sami priliki in njihovem počutju
 • po sobi se razporedijo slike z obrazi in listki z napisanimi čustvi, ki jih VV ustrezno dajo skupaj
 • sledi pogovor o tem, katera čustva večkrat uporabimo, katera so dobra, vključimo lahko tudi del zakona ‘Volčič živi v krdelu v veselju..’, kaj storiti, da negativna čustva spremenimo v pozitivna
 • krdelo se razdeli na dve skupini, vsaka skupina mora drugo spraviti v smeh

Opombe:

ČUSTVENO-MOTIVACIJSKO področje

ZAKOPLJI ŽALOST, SPUSTI JEZO in BODI VESEL

Namen dejavnosti:

Spoznati osnovna čustva (veselje, jezo, žalost)

Cilji dejavnosti:

 • vsak VV na srečanju preko pantomime, ustno in pisno izrazi 3 osnovna čustva
 • vsak VV do naslednjega sestanka nekoga razveseli na način, ki si ga bo sam zadal

Vrsta dejavnosti:

kateheza

Število udeležencev:

Krdelo, gruče

Čas/trajanje:

1-1.30h

Lokacija:

ni pomembno

Pripomočki:

plakati, samolepilni listki, listki s smeški, pisala, helijev balon, lopata,lepilni trak, škarje, škatla, sveto pismo

Potek/izvedba:

 • Prizor iz džungle: Mavgli gre z Balujem skozi džunglo in sreča 3 različne džungelske prebivalce. Eden od teh je žalosten in ga Mavgli potolaži, eden je jezen in Mavgli mu pomaga, da se pomiri, en pa je vesel. Mavgli in druščina ugotovijo, da če nekoga lahko razveselijo in bo ta razveselil nekoga drugega, bo kmalu vsa džungla vesela.
 • Otroci po gručah dobijo listke smeškov z osnovnimi čustvi in ta čustva zaigrajo, druga gruča pa potem pove,kako se počutijo, če nekdo v njihovi bližini izraža zaigrano čustvo.
 • Trije plakati, za vsako čustvo en – VV na en listek napišejo priložnost, ko so bili jezni, na drugega, ko so bili veseli in na tretjega, ko so bili žalostni ter listke nalepijo na ustrezne plakate.
 • Preberite odlomek iz sv. Pisma: O cestninarju, ki je sedel na smokvi in ki ga je Jezus prijazno sprejel.
 • Potem plakat ‘jeze’ obesimo na helijev balon in ga spustimo v nebo, plakat žalosti zakopljemo, listke veselja pa si razdelimo, da vsak dobi drugega. VV morajo v prihodnjem tednu razveseliti nekoga, na način, ki je napisan na listku (če se le da).

Opombe:

Če ne dobite helijevega balona, listke lahko tudi skurite.
SPOZNAVNO področje

SPOSOBEN VOLČIČ

Namen dejavnosti:

Stari volkovi pri VV ugotovijo njihove sposobnosti.

Cilji dejavnosti:

 • vsak VV izrazi svoje mnenje (kot del osebnega spremljanja)
 • vsaka gruča izvede delavnico, v kateri je kot gruča najbolj močna (npr. športne igre)
 • vsak VV nariše svojo vizijo prihodnosti(poklic)

Vrsta dejavnosti:

delavnice,kateheza

Število udeležencev:

krdelo

Čas/trajanje:

celotno srečanje

Lokacija:

zunaj, brlog

Pripomočki:

material za delavnice, listi, barvice, naravni materiali, plakati

Potek/izvedba:

 • pri osebnem spremljanju vsak VV pove najlepši dogodek, ki se mu je zgodil v tem tedsolnu
 • gruča izvede želeno delavnico
 • kateheza na temo poklica, kjer je dejavnost tudi risanje svoje poklicne prihodnosti

Opombe:

Gruče delavnico, ki jo želijo izvesti, napovejo na enem srečanju prej, da se lahko pripravi material in prostor.
SPOZNAVNO področje

VENČKANJE

Namen dejavnosti:

Spodbuditi sodelovanje med VV v adventnem času.

Cilji dejavnosti:

 • SSVV se doma naučijo izdelovati venčke
 • SSVV na srečanju naučijo ostale v krdelu, kako izdelati venček

Vrsta dejavnosti:

delavnica

Število udeležencev:

krdelo

Čas/trajanje:

najmanj 2h

Lokacija:

pri komu na domu, brlog

Pripomočki:

resje, mah, okraski, silikonska pištola, obodi za vence, tanka žica, silikonski vložki, navrtane sveče, žeblji

Potek/izvedba:

Stari volkovi pomagajo koordinirati, potem pa VV v parih na obod povežejo zelenje. Potem skozi venec potisneta žeblje, gor nalepita svečke in venček okrasita. Če je še čas, se zadeva ponovi, tako, da vsak domov odnese svoj adventni venec.

Opombe:

Samo stari volkovi naj operirajo s silikonskimi pištolicami in vrtanjem sveč, da ne pride do poškodb.
SPOZNAVNO področje

KO ODPADKOM ODKLENKA

Namen dejavnosti:

VV spozna pomen in pomembnost ločevanja odpadkov.

Cilji dejavnosti:

 • VV zna ustrezno razvrstiti večino odpadkov glede na kategorijo,

 • VV si izdelajo inštrument iz odpadnih materialov,

 • VV še naprej ustrezno ločujejo odpadke na vseh skavtskih srečanjih oz. dogodkih

Vrsta dejavnosti:

daljše srečanje

Število udeležencev:

krdelo

Čas/trajanje:

2 – 4h

Lokacija:

zunanji prostor

Pripomočki

koš za smeti, odpadki, film, računalnik, škatle za čevlje, še več različnih smeti, list za točkovanje, pisala, barvice, tempere, škarje, lepilo, vrvice,vrečke in rokavice za pobiranje smeti

Potek/izvedba:.

 • igra Nagajivi smetnjak (Po tleh raztresemo nekaj smeti. Eden izmed igralcev ima v rokah smetnjak in čaka, da ga otroci napolnijo. Le-ta pa otroku nagaja tako, da se mu izmika in teka po prostoru. Smeti občasno tudi strese ven. Igra se konča, ko VV uspe pobrati vse smeti in napolni smetnjak.)

 • pogledamo si krajši film ali risanko na temo ekologije oz. ločevanja smeti,

 • na kratko se pogovorimo kaj smo videli: VV spodbujamo z vprašanji, tako da vsak VV vsaj nekaj pove. Poskušamo ugotovit kaj so si zapomnili,

 • štafetna igra – VV se razdelijo v gruče. Vsaka gruča dobi pet škatel-smetnjakov, ki so postavljeni nasproti posamezne gruče. Med vsemi smetnjaki in gručami je enaka razdalja (20-30m). Po tleh so raztresene smeti ali sličice z različnimi smetmi. Naloga VV je, da v smetnjake najhitreje in pravilno razvrstijo odpadke. Vsak VV en odpadek, nato steče nazaj v kolono svoje gruče. Zmaga tista gruča, ki najhitreje pobere odpadke oz. dobi največ točk za zmago. Npr. 100 točk. Za vsako napačno razvrščeno smet -10 točk. Zmagovalna gruča odnese smeti na ekološki otok.

 • Delavnica – Povemo, da so odpadki lahko tudi koristni. Iz njih si naredijo glasbila. Prinesemo knjige za pomoč pri izdelovanju ali že izdelane inštrumente za primer. Skupaj nato tudi nekaj zapojemo in igramo z inštrumenti.

 • Zaključek – ob koncu srečanja gremo okrog brloga oz. prostora srečanja in poberemo vse odpadke in jih ustrezno razvrstimo

Opombe:

DUHOVNO področje

GOSPOD, NAJ TE SREČAM…

Namen dejavnosti:

VV se bodo na srečanju naučili volčjo molitev.

Cilji dejavnosti:

 • VV bodo preko velike igre spoznali in se naučili molitev krdela

 • VV bodo srečanje preživeli v naravi

 • VV bodo preko aktivnosti sodelovali s sovolčiči

Vrsta dejavnosti:

lov

Število udeležencev:

krdelo

Čas/trajanje:

1h

Lokacija:

zunaj

Pripomočki

slike, deli sestavljanke, vrvice, selotejp, pisala

Potek/izvedba:

Slike z delčki molitve (jutro, večer, sence, veter,trata, studenec, gozd, gozd, planine…) skrijemo po terenu. Molitev napišemo na plakat in pustimo prazne prostorčke za slike. VV morajo poiskati vse slike in jih potem logično razporediti po praznih prostorčkih. Molitev skupaj večkrat ponovimo in jo obesimo v brlog.

Opombe:

DUHOVNO področje

SVETO PISMO je LUŠTNA STVAR

Namen dejavnosti:

VV skušamo približati sveto pismo, da ga bodo z veseljem vzeli v roke.

Cilji dejavnosti:

 • VV zna poiskati dan odlomek v SP

 • VV zna v igri uprizoriti prebrani odlomek iz SP

Vrsta dejavnosti:

igrica

Število udeležencev:

krdelo

Čas/trajanje:

1,5h

Lokacija:

Narava (gozd, park, travnik, obrežje)

Pripomočki

sveto pismo, izbrani odlomki, piščalka, piškoti in voda 

Potek/izvedba:

 • VV razdelimo v gruče, vsaka skupina dobi eno SP in navodila, kako poiskati odlomek, ki ga skupaj preberejo in nato naredijo igrico, ki jo potem zaigrajo ostalim gručam.

 • skupaj se pogovorimo o predstavljeni igri, kaj pomeni njim, kakšne so vrednote, kako se mi prepoznamo-svoje poslanstvo/svoje skavtstvo živimo v povezavi z izbranim SP odlomkom

Opombe:

Prilagajamo starosti VV in njihovim zmožnostim.

DUHOVNO področje

SLABE NAVADE, PROČ!

Namen dejavnosti:

VV na srečanju spoznajo svetopisemsko zgodbo o Savlu in prepoznajo svoje slabe razvade.

Cilji dejavnosti:

 • VV po skupinah prejmejo odlomek in ga zaigrajo

 • VV s pomočjo slik prepoznajo svojo grdo razvado

 • VV s pomočjo pogovora s SV izoblikujejo načrt, kako zmanjšati svojo slabo razvado

Vrsta dejavnosti:

srečanje

Število udeležencev:

6 – 20

Čas/trajanje:

Čas trajanja srečanja eno uro.

Čas spremljanja VV en mesec.

Lokacija:

Ni pomembna.

Pripomočki

Odlomek iz SP, slike slabih razvad, plakat z razpredelnico, listki z nalogami, barvice, okrasne nalepke

Potek/izvedba:

 • VV razdelimo v dve skupini, vsaka skupina prejme en odlomek, ena odlomek o Savlu, druga pa o Pavlu

 • vsaka skupina ima dvajset minut, da si razdelijo vloge in pripravijo dramsko predstavitev odlomka, ki jo zaigrajo druga drugi

 • VV uvedemo v pogovor o Savlu in njegovih slabih dejanjih, na mizo/tla postavimo slike slabih razvad(TV, igrice, sladkarije, telefon, preklinjanje,…), vsak izbere eno svojo slabo razvado/sliko in jo pobarva

 • medtem, ko barvajo jih posamezno povabimo na pogovor in naredimo celotednski načrt, kako zmanjšati to razvado,

 • vsak VV prejme list na katerem so napisane vsakodnevne naloge s pomočjo katerih se bo te razvade postopoma odvadil. To preverimo s podpisi staršev enkrat tedensko.

 • na vsakem srečanju prvih pet minut poberemo listke, ter na plakatu označimo z lepo nalepko

Opombe:

DUHOVNO področje

KUPONČKANJE

Namen dejavnosti:

Skavt pomaga bližnjemu in naredi vsakdan vsaj eno dobro delo.

Cilji dejavnosti:

 • VV si izmislijo šest idej za dobra dela in izdelajo šest kupončkov

 • VV odnesejo kupončke domov v pregled staršem in jih prinesejo nazaj v pogled SV, kjer lahko starši kupončke vnovčijo

 • če VV izpolnijo vseh šest kupončkov, dobijo križek

Vrsta dejavnosti:

srečanje, doma

Število udeležencev:

neomejeno

Čas/trajanje:

1,5 h srečanje+delo doma+preverba na naslednjem srečanju(20 min)

Lokacija:

notranji ali zunanji skavtski prostor

Pripomočki

karton, papir,barvice, škarje, flomastri, lepilo, nagrada(križek za na rutko)

Potek/izvedba:

 • Zaigramo zgodbo iz džunglena temo dobrih del in duhovnega življenja, lahko prilagodimo

 • 10min pogovora o tematiki v majhnih skupinah,

 • v skupinah napišejo ideje, ki jih preverimo, te ideje napišemo na kartončke. Kartončke dajo staršem, ki jih lahko unovčijo kadarkoli v tistem trednu. Kartončke prinesejo na srečanje. Če je vseh šest podpisanih, dobijo nagrado(križek).

Opombe:

Bodite pozorni, da se predlogi na kupončkih ne bodo ponavljali.

MORALNO področje

JEŽEŠ, KJE SO MOHVINI LISTI?!

Namen dejavnosti:

VV preko lova ozavestijo volčja zakona.

Cilji dejavnosti:


Uradna stran veje VV
Spletna Džungla uporablja prilagojeno verzijo Wordpress-a
Grafično oblikovanje Neža Rutar | Postavitev strani Primož Bevk
Vse pravice pridržane